KURSY MASAŻU

ZAPRASZAMY NA KURSY MASAŻY I i II STOPNIA

Informacje ogólne

Zawodowy kurs masażu obejmuje program I i II stopnia.

Poniżej przedstawiamy ogólny program kursu masażu:

 • Anatomia i fizjologia człowieka.
 • Teoria i praktyka masażu klasycznego.
 • Podstawy innych form masażu wywodzących się z masażu klasycznego.
 • Podstawy kinezyterapii i fizykoterapii.
 • Podstawy usprawniania i masaż w schorzeniach klinicznych.
 • Refleksoterapia – Metody terapii oparte o techniki chińskie
 • Egzamin

 

Egzamin

Zawodowy kurs masażu kończy się egzaminem.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Części praktycznej – zaliczenie odbywa się w trakcie kursu masażu przed prowadzącym zajęcia.
 2. Części teoretycznej – egzamin w formie testu, cały zakres kursu masażu.

Słuchacze, którzy pomyślnie zdadzą egzamin otrzymują Dyplom Ukończenia Zawodowego Kursu Masażu z prawem do samodzielnego wykonywania zabiegów z zakresu zagadnień objętych programem.

 

Podręcznik dla słuchaczy

Wszyscy słuchacze w ramach kursu masażu otrzymują podręcznik do praktycznej i teoretycznej nauki masażu w formie elektronicznej obejmujący zakres całego programu. Istnieje możliwość zakupienia tego podręcznika bezpośrednio u wydawcy za naszym pośrednictwem.

 

Kto może być masażystą?

Przyszli masażyści powinni charakteryzować się:

 • Pełną sprawnością fizyczna (zdrowie fizyczne i psychiczne)
 • Dobrą koordynacją ruchową (sprawność manualna)
 • Wyrozumiałością i cierpliwością
 • Umiejętnością taktownego zachowania wobec pacjenta i zrozumienia dla jego choroby

 

Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są:

 • zmiany dermatologiczne na rękach,
 • duże dysfunkcje w obrębie aparatu ruchu,
 • schorzenia gdzie duży wysiłek fizyczny jest niewskazany.

 

Zapraszamy!